Istentisztelet, 2021.április 5.

Bibliaóra, 2021. április 8.

HÁLAADÁS ISTEN ÁLDÁSAIÉRT

,Őrizd meg lábaidat, mikor az Istennek házához mégy,..."
(Préd.5,1.)

„Ezért őrizd meg lábad, mikor az Úr házához mégy — de miért? Pontosan azért, mert azt kínálják föl neked az Úr házában, ami az Egyetlen, ami megszabadít, a legáldottabb vigaszt, mert ott azt kínálják föl neked, ami a legmagasztosabb, Isten barátságát és az ő kegyelmét Jézus Krisztusban."
                                                                                                                                                                                                                                                                         Soren Kirkegaard

Kispesti Filmklub 2017. október 18. 18.00

A XIX. század legvégén egy árva fiú befejezte a tanulmányait a gyöngyösi Ferences gimnáziumban és elindult, hogy nevét hamarosan az egész világ megismerje. Egy gyógyszerészt kevesebben ismernek, mint egy hires színészt, politikust, vagy hadvezért. Talán ezért tudták eddig csak kevesen, hogy Richter Gedeon az elmúlt másfél évszázad magyar történelmének egyik legkiemelkedőbb alakja volt. Kutató, tudós és üzletember egyszemélyben, akinek örökségére valamennyien büszkék lehetünk. Történelmi dokumentum-játékfilmünk bemutatásának napján épp 70 éve, hogy Richter Gedeon gyógyszergyáros eltűnt a pesti alsó rakparton. Testét sohasem találták meg.

A filmklub 2017/18-ra tervezett programja

E filmklub szándékai szerint nem pusztán filmművészeti csemegéket kíván bemutatni az
érdeklődők számára, hanem saját sorsunk, korunk kérdőjeleivel szembesítő filmeket válogat. A
havonta egy alkalommal működő program keretében, minden hónap utolsó szerdáján találkoznak
a klubtagok, hogy elbeszélgessenek azokról a kérdésekről, amelyeket ezek az alkotások a maguk
rendhagyó szemszögéből felvetnek. Luis Bunuel életműve mottójának tekintette, hogy a
nézőkben művei révén kétségek támadjanak afelől, hogy egy tökéletesen elrendezett világ
örökkévalóságában élnek. Egy ilyenfajta szembesítés alkalmas arra, hogy újrateremtsünk hitünket,
ezzel is keresve és megtalálva önmagunk százarcú, de egylényegű igazságát.

E MOSTANI ÉVAD TERVEZETT VETÍTÉSEI A FOGYATÉKOSSÁG, BETEGSÉG TEREMTŐ TARTALMAIRÓL SZÓLNAK.

Program

Oldalak