Alkalmaink

Hisszük hogy Isten törvénye minden emberi életre, személyre és közösségre két isteni parancsolatban foglalható össze: “Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és szeresd felebarátodat,  mint magadat.”

Az Evangéliumi Testvérközösség Krisztus követését az eleven életben kívánja tükröztetni. Hiszi, hogy a kereszténység nem a kiválasztottaké, a beavatottaké, hanem minden emberé, főként a szenvedőké, a nélkülözőké, akiknek segítését szolgálatnak tekinti.

Ezzel a gondolattal vagyunk nyitottak a világban élő, a jóság útjait kereső testvérek sorsa iránt, s minden jóakaratú embert szeretettel várunk istentiszteleteinkre, programjainkra egyaránt.

Hisszük hogy Isten törvénye minden emberi életre, személyre és közösségre két isteni parancsolatban foglalható össze: “Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és szeresd felebarátodat, mint magadat.”