AUGUSZTUSI CSENDESNAPOK

Augusztus 17. péntek, este 18 óra Vezeti: Szabó Ildikó 

1. Jézus teste – „Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint.” (1Korinthus 12,27) Iványi Gábor 

Ő a fő, mi pedig a tagok. „Jézus teste” az egyház szinonimája is a páli iratokban. Nélkülözhetetlenek vagyunk egymás számára. Így vagyunk egy egész, így vagyunk szép és jó.   

Igehelyek: ~ János 15,1(Jézus a szőlőtő, mi a vesszők); Róma 12,4-5; 1Korinthus 12; Efézus 1,22-23; Efézus 4,4.12; Efézus 5,29-30; Kolossé 1,18-19.24; Kolossé 2,19, Kolossé 3,15 stb. 

 

19.00 Vacsora 

 

Augusztus 18. szombat délelőtt 9.00-11.00 Vezeti: Iklódy László 

 

Reggeli: 07.45-08.30 

Imaóra: 08.30-09.00 

2. Jézus bárányai – „Én vagyok a jó pásztor.” (János 10,11)Verebics Petra 

Jézus a Jó Pásztor, akit követni érdemes, és aki azt is tudja, hogy nyugodtan hátrahagyhatja a kilencvenkilencet, amikor a századiknak szüksége van rá. Másfajta, mégis hasonló egység a pásztoré és nyájáé, mint a fejé és a testé. Aki Jézust követi, az lehet az Ő báránya, és egyben pásztor is. A pásztor nélküli nyáj szomorúsága. A Bárány (bárányok) győzelme. 

Igehelyek: Lukács 15,1-7; János 10; János 21,15; Márk 6,34; Zsidók 13,20; Jelenések 17. r., 19. r., 21. r., 22. r. stb. 

3. Jézus barátai – „Kívántam a húsvéti bárányt megenni veletek.”(Lukács 22,15)Lakatos Anka 

Az igazi barátság jellemzői. Miért kellenek barátok Jézusnak? Milyen barátai vagyunk? Milyen barát Ő? 

Igehelyek: Lukács 22; János 15,13-15; Lukács 11,5-10; Lukács 15,6; Jakab 2,23 stb. 

 

4. Jézus tanítványai – „Nem feljebb való a tanítvány az ő mesterénél; hanem mikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere.” (Lukács 6,40)ifj. Iványi Gábor 

Kiválasztásuk: sokféle ember lehet a tanítványok között, elhívásuk is történhet különböző módokon. Tanítvány az, aki tanul és tanítható. (Apostolok – azon tanítványok, akiket külön feladattal látott el) 

Igehelyek: János 1,35-52; Máté 10,2-4; Lukács 6,13-16; Lukács 14,26-27.33; Lukács 11,1; Lukács 12,22 stb. 

 

11.00-12.00 Csoportos beszélgetés 

12.00 Lelkészavatás 

12.30- Közös ebéd 

15.00-16.00 Kérdések és válaszok 

 

Augusztus 18. szombat délután 16.30-19.00 Vezeti: Jónás Miklós 

 

5. Jézus szolgái szóval – „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket.” (Máté 28,19) Iklódy László 

A kimondott szó jelentősége, hatalma, a bizonyságtétel fontossága minden körülmények között. 

Igehelyek: Ésaiás 40,3; Márk 1,3; Lukács 3,4; János 1,23; 1Mózes 1,3 (Isten teremtő szava); Jelenések 1,2; Jelenések 12,11; 1János 4,14 stb. 

 

6. Jézus szolgái tettekkel – „Uram, mikor láttuk…?” (Máté 25,37)Jónás Miklós 

Cselekedjük azt, amit Jézus cselekedett, amit Jézus cselekedne! Mit tenne Jézus? Honnan tudjuk, hogy azt tesszük, amit kell? 

Igehelyek: Máté 25,34-40; Ezékiel 20,19; 2Korinthus 13,7-8; Kolossé 3,23-24 (de az egész fejezet idevághat); 3Mózes 20,8; Zsidók 13,21 stb. 

 

7. Jézusért szenvedni – „Amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek!” (1Péter 4,13) Iványi Miklós 

Ha Őt követjük, akit üldöztek, semmi rendkívüli nincs benne, hogy minket is üldöznek. A megosztott szenvedés is összeköt. 

Igehelyek: 1Péter 4; Ésaiás 63,9; Ésaiás 53; Máté 5,3-12, 1Péter 5,9; 2Mózes 3,7; 2Korinthus 1,3-7; 2Korinthus 4,17-18 stb. 

 

8. Jézus eltartottai – „Ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől!” (Máté 6,25)Szabó Ildikó 

Mindenre van megoldás Jézusnál: mit együnk, mit igyunk, hol aludjunk, mit mondjunk, mi lesz velünk? Ebben a létszámnak sincs jelentősége. 

Igehelyek: Máté 6,25-34; Máté 10,18-20; Márk 13,11; Lukács 12,11-12 (de az egész fejezet ide vág); Máté 14,15-21; Máté 16,5-10 stb. 

 

19.00 Vacsora 

 

Augusztus 19. vasárnap délelőtt 9.00-11.00 Vezeti: Iványi Miklós 

Reggeli: 07.45-08.30 

Imaóra.08.30-09.00 

9. Jézus ellenségei – „Hajdan ellenségek voltatok, most mégis megbékéltetett.” (Kolossé 1,21) Ónodi István 

Pál is az volt, mielőtt a követőjévé vált volna, sokan közülünk szintén így voltak. Életünk folyamán akadhatnak helyzetek, mikor ellene fordulunk. De Ő megbékéltethet magával. 

Igehelyek: Kolossé 1,21; 2Korinthus 5,7-11; Apostolok Cselekedetei 26,1-18; Róma 5,8-11; Róma 8,7 stb. 

 

10. Jézus családja itt és az örökkévalóságban – „Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fitestvérem és nőtestvérem és az én anyám.” (Márk 3,35) Verebics Petra 

Kik alkotják Jézus családját? Hogy lehet oda bekerülni? Mindenkinek jut hely az Atya házában?  

Igehelyek: Márk 3,31-35; Máté 12,46-50; János 14,2 (akár az egész fejezet); 1János 3,1-2.10 stb. 

 

11. Jézus megváltottai – „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki, hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16) Szabó Ildikó 

Kire vonatkozik a megváltás, kiket vált meg Jézus?  

Igehelyek: Jelenések 5,9; Lukács 1,85; Ésaiás 51,10-11; Jób 19,25; Jób 33,28; Zsoltárok 74,2; Zsoltárok 103,2.4; Ésaiás 35,9-10 (egész fejezet); Ésaiás 43,1; Ésaiás 44,22 

11.30-12.30Csoportos beszélgetés 

12.30Közös ebéd és hazautazás 

Egyedül Jézushoz érdemes menni, Jézussal érdemes járni és Jézusért érdemes cselekedni.